Przewodniczący OPZZ Andrzej Radzikowski pisze do Mateusza Morawieckiego Prezesa Rady Ministrów w sprawie poparcia inicjatywy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie adekwatnych wynagrodzeń minimalnych w Unii Europejskiej COM (2020) 682 final.

Zapoznaj się z treścią pisma