OPZZ popiera nauczycieli przygotowujących się do strajku! Wspierając nauczycieli - Inwestujesz w przyszłość!