Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych od dłuższego czasu wskazuje na poważne problemy związane z funkcjonowaniem sądownictwa pracy w naszym kraju. Przewlekłość postępowań sądowych spowodowana brakami kadrowymi czy likwidacją wydziałów pracy, a także koszty procesu, w szczególności konieczność poniesienia przez zatrudnionego opłaty stosunkowej w sprawach, w których wartość przedmiotu sporu przewyższa kwotę 50 tys. zł prowadzi do tego, że pracownicy w wielu przypadkach rezygnują z obrony swoich praw i interesów. Postulując zwiększenie obsady sędziowskiej oraz przywrócenie zlikwidowanych wydziałów pracy, szczególnie na tych obszarach, gdzie występują największe problemy z terminowością rozpatrywania spraw, OPZZ zwróciło się z propozycją podwyższenia dla pracownika wartości granicznej przedmiotu sporu, od której należy uiścić opłatę stosunkową, do 60 tys. zł.


List do Ministra Sprawiedliwości