OPZZ dało czas do przedstawienia w ramach rozmów w RDS spójnego kompleksowego planu dla branży górniczej i energetycznej.

Pytamy po raz kolejny!

Kiedy rząd przekaże plany dotyczące przyszłości górnictwa i energetyki? Czy może nadal będzie milczał? Czy naprawdę musi dojść do protestu?

Przypominamy, że organizacje członkowskie podpisały wspólne pismo z konkretnymi pytaniami. Na odpowiedź od rządu czeka ponad 100 000 związkowców z Branży Górnictwo i Energetyka. To ważne też dla wszystkich obywateli.

Spotkania w ostatnich dniach organizacji związkowych z zarządami spółek górniczych, przedstawicielami ministerstw, potwierdzają tylko potrzebę niezbędnych działań i ustaleń w ramach dobrze pojętego dialogu społecznego.

Nie jesteśmy w stanie zrozumieć dlaczego rząd nadal zaniedbuje polskie górnictwo i energetykę – a w konsekwencji wszystkich obywateli

Raz jeszcze informujemy, że OPZZ i wszystkie nasze organizacje członkowskie z branży górniczej i energetycznej są gotowe do podjęcia działań mających na celu unowocześnienie branży i obronę miejsc pracy! Nie wyrażamy zgody na łamanie praw pracowniczych!

W Stanowisku OPZZ w sprawie sytuacji w górnictwie i energetyce sprzeciwiamy się zgodzie rządu na kupno węgla z zagranicy. Podkreślaliśmy, że zwały tego węgla zalegają na krajowych hałdach, a rząd nie realizuje wcześniejszych zamówień!

Należy również zwrócić uwagę na nadmierne opodatkowanie cen węgla oraz energii elektrycznej. Podatki oraz liczne opłaty prowadzą do utraty konkurencyjności naszych cen na rynkach światowych.

W Stanowisku OPZZ w sprawie sytuacji w górnictwie i energetyce, które sporządzone zostało po cyklu spotkań z przewodniczącymi Organizacji Związkowych z Branży Górnictwo i Energetyka piszemy:

Nie do przyjęcia jest narracja, że za emisję CO2 odpowiedzialny jest tylko węgiel i ten sektor gospodarki!

Nie godzimy się na zamykanie i likwidację miejsc pracy w Polsce, a tworzenie nowych miejsc pracy emitujących CO2 na innych kontynentach!

W sytuacji wdrażania programów restrukturyzacyjnych oczekujemy przedstawienia programów osłonowych dla pracowników (emerytury stażowe, program dobrowolnych odejść, przekwalifikowania itd.).

Nie do przyjęcia jest wprowadzanie oszczędności na inwestycjach w sektorze energetycznym!

Nie do przyjęcia jest oszczędzanie na bezpieczeństwie energetycznym poprzez oszczędności na eksploatacji linii energetycznych!

Nie do przyjęcia jest obniżanie wynagrodzeń w energetyce i górnictwie i równoczesne podnoszenie opłat za energię elektryczną dla wszystkich Polaków!

Poniżej kroki, które podejmowaliśmy w sprawie zwrócenia uwagi na problemy w branży:

Informowaliśmy o narastającym niezadowoleniu społecznym związanym z sytuacją epidemiologiczną, ekonomiczną oraz absolutnym brakiem wiedzy, co do przyszłości miejsc pracy w tych zakładach. OPZZ przypomina, że wystąpiliśmy z wnioskiem o podjęcie tematu przez Zespół problemowy RDS ds. polityki gospodarczej i rynku pracy na potrzeby opracowania kompleksowego i spójnego programu dla branży górniczej.

https://www.opzz.org.pl/aktualnosci/kraj/rzad-lekcewazy-trudna-sytuacje-w-gornictwie-i-energetyce

Wniosek o zniesienie obostrzeń o zakazie zgromadzeń do 150 osób pozwoli już niebawem skorzystać z uprawnień demokracji. Zapraszamy do zapoznania się z komunikatem Federacji Związków Zawodowych GK PGE.

https://www.opzz.org.pl/aktualnosci/branze-i-regiony/polityka-energetyczna-komunikat-federacji-zwiazkow-zawodowych-gk-pge

W dniu 26 maja 2020 r. skierowaliśmy do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego stanowisko. Zrzeszenie Związków Zawodowych Energetyków w stanowisku podkreśla m.in., że przepisy tarcz antykryzysowych mają zapobiegać gospodarczym skutkom pandemii, a nie chronić zyski przedsiębiorstw sprzed jej powstania.

https://www.opzz.org.pl/aktualnosci/branze-i-regiony/stanowisko-zrzeszenia-zwiazkow-zawodowych-energetykow-w-sprawie-tarczy-4-0

Informowaliśmy, że Prezydent mimo apelów podpisał nowelizację ustawy Prawo geologiczne i górnicze. Jak w mediach społecznościowych zauważył ZZPPM: Szkoda też, że nie zauważył, iż w tym narodowym championie Państwo ma poniżej 32 procent własności. Może przy tak niskich notowaniach KGHM na giełdzie należałoby zastanowić się nad odzyskaniem pełnej kontroli Skarbu Państwa nad tą spółką. Dzisiaj jej kapitalizacja to niewiele ponad 10 mld złotych! (w tym ponad 3 mld zł Skarbu Państwa).Nie zająknął się też, iż KGHM musi pracować, bo spółka jest zadłużona w bankach na ciężkie miliardy złotych sięgające poziomu dzisiejszej wartości rynkowej!

https://www.zzppm.pl/2020/03/05/4257/