Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych popiera wszystkie protesty przeciwko zamrożeniu płac w sferze budżetowej, podejmowane m.in. przez pracowników i pracownice sądów. Zatrudnieni w wymiarze sprawiedliwości od dawna uskarżają się na niskie zarobki i przeciążenie pracą.

Biuro prasowe OPZZ

Ponieważ nie mogą oni przeprowadzić strajku w rozumieniu ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, próbują zwrócić uwagę na swoją sytuację w inny sposób: tłumnie wychodzą przed miejsca pracy, oflagowują budynki, rozwijają transparenty czy ubierają się na czarno.

OPZZ - podobnie jak NSZZ „Solidarność” i Forum Związków Zawodowych - apeluje do rządzących o 12-procentową podwyżkę płac w sferze budżetowej w nadchodzącym roku. Przedstawiciele rządu cały czas forsują zamrożenie płac, co przy wysokiej inflacji oznacza de facto realny spadek wynagrodzeń.

Kolejny raz przypominamy, że w obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej - a zwłaszcza w okresie rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 - Polska potrzebuje wysokiej jakości usług publicznych i zmotywowanych do pracy pracowników. Co ważne, stanowisko te podzielają również sami zrzeszeni w Radzie Dialogu Społecznego pracodawcy.

OPZZ ostrzega, że jeśli rząd dalej będzie forsował zamrożenie płac i nie będzie wykazywał woli porozumienia, będziemy zmuszeni walczyć o wyższe wynagrodzenia w bardziej zdecydowany sposób. Wielu naszych związkowców sygnalizuje oburzenie i gotowość przystąpienia do różnych form akcji protestacyjnych. Prowadzimy w tej sprawie konsultacje zarówno w ramach OPZZ-u, jak i w porozumieniu z pozostałymi partnerami związkowymi.

(mo)