2 kwietnia br. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyła się trzecia tura rozmów negocjacyjnych dotyczących podwyżek płac. Z ramienia Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych udział w posiedzeniu wzięli m. in. Przewodniczący OPZZ Jan Guz oraz Przewodniczący Branży OPZZ Oświata i Nauka, Prezes ZNP Sławomir Broniarz.

Tym razem korepetycje udzielane przez związkowców stronie rządowej przynoszą pewne rezultaty. Co prawda nie dostosowano propozycji do wymagań związkowców z ZNP i Forum ZZ, ale podniesiono ofertę z 5% do nieco ponad 9% podwyżki.

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych wielokrotnie podkreślało, że strajk jest formą ostateczną a do porozumienia powinno dochodzić się na drodze negocjacji, dlatego śladem strony rządowej ZNP i ForumZZ. zrewidowały swoje postulaty. Obecną propozycją dla rządu jest wzrost wynagrodzeń zasadniczych o 30%.

Pod obrady wprowadzono również pomysł na dodatkowe podwyżki dla nauczycieli autorstwa Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Zakładał on wprowadzenie, na wzór pracowników szkolnictwa wyższego, 50% kosztów uzyskania przychodu, co pozwoliłoby na zmniejszeń podatku dochodowego.

Prezydencka propozycja wymagała szerszych konsultacji, co skutkowało dłuższą przerwą w obradach, która trwała od godziny 11:00 do 16:00. Niestety, pomysł Prezydenta wywołał wiele wątpliwości tak po stronie rządowej jak i społecznej. Prace nad nim mają być kontynuowane.

Kolejne rozmowy są zaplanowane na 3 kwietnia 2019 o godzinie 13:00. Czy tym razem rząd doceni prace nauczycieli i zaproponuje stronie społecznej rozsądne pomysły? Cały czas wierzymy, że tak, chociaż rząd ma już coraz mniej czasu na przemyślenia.


Łukasz Mycka