okazji Międzynarodowego Dnia Walki z Dyskryminacją Rasową 19 marca br. pod siedzibą Komendy Głównej Straży Granicznej w Warszawie odbyła się pokojowa demonstracja. Jak co roku, w tym wydarzeniu nie mogło zabraknąć przedstawicieli Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. W demonstracji wziął udział Piotr Ostrowski, Wiceprzewodniczący OPZZ.

Biuro Prasowe OPZZ, PO


- Wszyscy jesteśmy pod wrażeniem z jaką gościnnością i życzliwością odnoszą się Polki i Polacy do uchodźców z ogarniętej wojną Ukrainy. Nie do zaakceptowania jest jednak sytuacja, że dokonujemy selekcji uchodźców na lepszych i gorszych. Nie ma naszej zgody na dyskryminację, segregację, inne traktowanie uchodźców ze względu na kolor ich skóry, religię czy narodowość - podkreślił w swoim wystąpieniu podczas demonstracji Piotr Ostrowski, nawiązując do sytuacji na polsko-białoruskiej granicy.

- Najlepszą formą integracji uchodźców jest włączenie ich w rynek pracy. Musimy zrobić wszystko, aby uchodźcy nie byli dyskryminowani na rynku pracy. Bez względu na to skąd pochodzą, w takim samym stopniu zasługują na godną pracę i godziwe wynagrodzenie - zaznaczył Wiceprzewodniczący OPZZ.

Uczestnicy demonstracji przeszli spod siedziby KG Straży Granicznej pod Kancelarię Prezesa Rady Ministrów.