Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych walczy o dokonanie zmian w przepisach ustaw o emeryturach pomostowych, nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych, emeryturach i rentach z FUS oraz Państwowej Inspekcji Pracy.