OPZZ wystąpiło, na prośbę Federacji Związków Zawodowych Grupy Kapitałowej Polskiej Grupy Energetycznej, do wicepremiera, ministra aktywów państwowych Jacka Sasina z wnioskiem o pilne zorganizowanie spotkania z przedstawicielami Federacji w celu dokonania oceny stanu dialogu społecznego w Spółce PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. oraz wpływu podejmowanych przez nowo powołaną Prezes Zarządu PGE GiEK S.A. decyzji dotyczących redukcji zatrudnienia na nastroje społeczne oraz wyniki ekonomiczne spółki.

Od początku kwietnia 2020 r., rozpoczął się proces niezgodnego z prawem, bez przeprowadzenia obowiązkowych konsultacji ze związkami zawodowymi, zwalniania pracowników PGE GiEK S.A. na niespotykaną skalę. Federacja Związków Zawodowych GK Polskiej Grupy Energetycznej dostrzega w tym przejawy lekceważenie związków zawodowych w procesie decyzyjnym dotyczącym kwestii zatrudnienia. Warto podkreślić, że stronie społecznej nie są znane powody zwolnienia doświadczonych pracowników z kluczowych dla spółki departamentów. Nie wiadomo, dlaczego redukcja zatrudnienia nie została skonsultowana z reprezentatywnymi organizacjami związkowymi działającymi w spółce. Nie są znane także zasady na jakich odbywa się proces rekrutacji nowych pracowników, którzy mają zająć stanowiska pracowników z wieloletnim stażem w kopalni i elektrowni. Zaniepokojenie Federacji jest tym większe, że dotychczas dialog społeczny w PGE GiEK S.A. stał na wysokim poziomie, dzięki czemu możliwe było koncyliacyjne rozwiązywanie sytuacji kryzysowych i zapewnienie pokoju społecznego. Wraz ze zmianami personalnymi w Zarządzie PGE GiEK S.A. sytuacja uległa diametralnej zmianie na niekorzyść pracujących i spółki.

OPZZ uważa, że okres pandemii oraz wprowadzone przez rząd ograniczenia związane z COVID-19 nie powinny być wykorzystywane przez żadne przedsiębiorstwo, a tym bardziej przez spółkę Skarbu Państwa, która powinna wyznaczać najwyższe standardy w zakresie prawa pracy, do redukcji zatrudnienia. Takie decyzje są postrzegane przez pracujących jako nieetyczne, szkodzące spółce i dialogowi społecznemu. Dlatego oczekujemy na pozytywną odpowiedź na nasz wniosek i pilne zorganizowanie spotkania wicepremiera Jacka Sasina z przedstawicielami Federacji Związków Zawodowych Grupy Kapitałowej Polskiej Grupy Energetycznej.

(nq)