Trwa 69. Posiedzenie Sejmu RP. Dziś, trzeciego dnia obrad, o godzinie 12:00 rozpoczęło się również posiedzenie Komisji Zdrowia. Podczas posiedzenia Komisja przyjęła informację Ministra Zdrowia na temat pogarszającej się sytuacji finansowej szpitali wojewódzkich i powiatowych po wprowadzeniu tzw. sieci szpitali.

Do udziału w posiedzeniu zostały zaproszone pielęgniarki, które martwią się ciężką, wciąż pogarszającą się sytuacją w ochronie zdrowia. Niestety nie zostały wpuszczona do Sejmu RP. Rząd po raz kolejny pokazał, że oddala się od swoich wyborców i lekceważy partnerów społecznych.

W związku z brakiem możliwości uczestnictwa w posiedzeniu Komisji pielęgniarki przeszły spod budynku Sejmu RP do Ministerstwa Zdrowia, w którym złożyły petycję ze swoimi postulatami.

Przedstawiciele Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, m.in. przewodniczący OPZZ Jan Guz, wiceprzewodnicząca OPZZ Barbara Popielarz, sekretarz  Prezydium Rady Dialogu Społecznego Janusz Gołąb, wyszli na spotkanie z maszerującymi pod eskortą policji pielęgniarkami i wsparli je w walce o swoje prawa i godne wynagrodzenia.

OPZZ popiera wszystkie grupy pracowników, które dopominają się o swoje prawa pracownicze i walczą o godne wynagrodzenia.

Bo POLSKA POTRZEBUJE WYŻSZYCH PŁAC!

AS

OBEJRZYJ POSIEDZENIE KOMISJI ZDROWIA: http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/transmisje_arch.x...