Oświadczenie OPZZ

w sprawie
koalicji wyborczej OPZZ w wyborach do Parlamentu Europejskiego


Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych informuje, że nie prowadziło negocjacji i nie zawarło, nawet nieformalnej umowy koalicyjnej z żadnym ugrupowaniem politycznym. Obecnie nie podjęto również decyzji o poparciu dla którejkolwiek partii bądź koalicji wyborczej. Tym samym dementujemy pojawiające się w mediach informacje o zaangażowaniu OPZZ w działalność polityczną, w kontekście zbliżających się wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Decyzje o ewentualnym poparciu dla ugrupowań politycznych startujących w wyborach oraz ewentualny udział OPZZ w którejkolwiek koalicji wyborczej zostaną podjęte, w demokratycznym procesie i zgodnie ze Statutem OPZZ, przez organy statutowe OPZZ i zostaną oficjalnie przedstawione przez osoby do tego uprawnione.

Zapewniamy, że jako Centrala Związkowa, reprezentująca i dbająca o interesy pracowników będziemy z uwagą analizować deklaracje i postulaty wszystkich partii politycznych i koalicji wyborczych. Jako partner w dialogu społecznym uważamy, ze głos polskich pracowników powinien być słyszalny i reprezentowany na każdym szczeblu władzy, w Parlamencie Europejskim, Krajowym oraz samorządach lokalnych.


Kierownictwo OPZZ