Oświadczenie

Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych w sprawie przyjęcia ustawy dot. podniesienia wynagrodzeń dla parlamentarzystów i samorządowców.


Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych z wielkim niesmakiem przyjęło informacje o decyzji Sejmu RP przewidującej duże podwyżki płac wyższych urzędników państwowych i parlamentarzystów. Uważamy, że w obliczu kryzysu gospodarczego wywołanego przez COVID-19, w chwili gdy tysiące ludzi traci pracę, a milion ma obniżone wynagrodzenia, takie decyzje pokazują skrajną niesprawiedliwość oraz oderwanie rządzących od realiów życia codziennego Polek i Polaków.

Dzieje się to w czasie, gdy rząd przedstawił informacje o zamrożeniu w przyszłym roku wynagrodzeń pracowników sfery budżetowej argumentując tę decyzję kryzysem ekonomicznym, podczas gdy rządzący podnoszą swoje wynagrodzenia o blisko 40%.

Takie praktyki uznajemy za niedopuszczalne!

Biuro Prasowe OPZZ