OŚWIADCZENIE OPZZ
ws. protestu w Pepco Polska sp.  z o.o.


Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych popiera protest organizowany przez organizację zakładową NSZZ „Solidarność” Pepco Polska sp. z o.o. Jej częścią była pikieta zorganizowana w dniu dzisiejszym o godz. 11,00 w Poznaniu, pod siedzibą spółki – ul. Strzeszyńskiej 73 A.

Solidaryzujemy się z pracownikami w działaniach na rzecz poprawy warunków pracy oraz przeciwko utrudnianiu działalności związkowej. Brak dobrej woli do prowadzenia dialogu społecznego to w ostatnim okresie czasu, coraz częstsze zjawisko.

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych zawsze stoi na stanowisku zdecydowanego i wspólnego działania w interesie praw pracowniczych i związkowych.


Biuro Prasowe OPZZ