Rząd łamie konstytucję pod względem dostępności pacjentów do ochrony zdrowia!
To aktualna diagnoza realizacji art. 68 ust. 2 Konstytucji RP, który brzmi:

„Obywatelom, niezależnie od ich sytuacji materialnej, władze publiczne zapewniają równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych”.

Niestety, to co widzimy w polskich szpitalach jest zaprzeczeniem zdrowotnego ,,solidaryzmu społecznego” . Selekcja pacjentów wymagających opieki medycznej, wielogodzinne kolejki do szpitali, brak łóżek czy sprzętu ratującego życie. Wydolność systemu testowania przechodzi kryzys, a pracownicy ochrony zdrowia są wyczerpani psychicznie i fizycznie samodzielnie organizując opiekę nad pacjentem. Jesteśmy świadkami dramatów starszych pacjentów i tych z wielochorobowością, którym odwołuje się planowe zabiegi. Bezładne wyznaczanie miejsc w szpitalach potęguje chaos i brak poczucia bezpieczeństwa zdrowotnego. Okazało się, że zapewnienia rządu o przygotowaniu systemu ochrony zdrowia do drugiej fali pandemii były iluzoryczne.

Na tle narastającego napięcia w systemie opieki zdrowotnej, najwyższe zdumienie budzą słowa ministra zdrowia: ,,Wciskamy hamulec z całej siły”. To ma być recepta ministra, aby ,,… obronić wydolność naszego systemu opieki zdrowotnej, w sytuacji gdy pandemia przyspiesza”.

OPZZ jest oburzone takim podejściem rządzących do obecnych wyzwań systemu ochrony zdrowia. W marcu br. apelowaliśmy do rządu i ministra zdrowia: ,,testy, testy, testy”, dziś apelujemy: działanie, działanie, działanie!

OPZZ bardzo krytycznie ocenia retorykę debaty publicznej rządu, w której odpowiedzialnością za skalę rosnących zarażeń obarczani są obywatele, jakoby niestosujący się do wprowadzanych chaotycznie restrykcji. Karygodne są słowa ministra zdrowia, który ocenia zachowanie Polaków jako ,,skrajny egoizm budzący przerażenie”. Rząd zmarnował kapitał zaufania społecznego pokazując w ostatnich miesiącach, że zdrowie Polaków nie jest dla niego najważniejsze. Trudno uwierzyć w przekaz premiera, iż: ,,nie ma w tym momencie nic ważniejszego dla rządu niż to, by zapewnić Polakom bezpieczeństwo”. wobec wielomiesięcznych zaniedbań organizacyjnych i finansowych w obliczu drugiej fali pandemii zapowiadanej już od wiosny tego roku.

OPZZ wzywa rząd do natychmiastowych, realnych działań – organizacyjnych i finansowych, przypominając słowa ministra zdrowia wypowiedziane w dniu jego nominacji: ,,Wszystkie ręce na pokład!”.

Działania powinny być skoncentrowane na organizacji systemu ochrony zdrowia i jego finasowaniu, pacjentach i pracownikach ochrony zdrowia oraz współpracy wszystkich służb.

Oczekujemy od rządzących wprowadzenia:

  • powszechności testów diagnozujących Sars – Cov – 2 dla wszystkich obywateli, bez względu na wiek i status ubezpieczenia - finansowanych ze środków publicznych, a nie z kieszeni pacjenta;
  • rozwiązań organizacyjnych koordynujących centralnie i lokalnie liczbę dostępnych miejsc
    w szpitalach dla pacjentów ,,covidowych” i pozostałych;
  • przejrzystych i jednolitych procedur organizacji opieki zdrowotnej będących wytycznymi dla wojewodów odpowiedzialnych za ochronę zdrowia w swoich regionach;
  • przekazania w trybie pilnym, dodatkowych środków budżetowych na środki ochrony osobistej dla wszystkich pracowników podmiotów leczniczych i pomocy społecznej;
  • objęcia masowymi szczepieniami na grypę wszystkich obywateli, w szczególności z grup ryzyka oraz zabezpieczenia w te medykamenty polskie apteki;
  • rzetelnego, a nie pozorowanego dialogu w obszarze spraw pracowniczych ze stroną społeczną reprezentowaną w Radzie Dialogu Społecznego (płace i warunki pracy personelu w pandemii);
  • pakietu działań legislacyjnych precyzujących wprowadzane obostrzenia w sferze społecznego funkcjonowania, wypracowanego ponad podziałami politycznymi.

Dzisiaj testujmy wiarygodność rządzących, a nie wydolność systemu ochrony zdrowia!