W Centrali OPZZ w Warszawie odsłonięto tablicę pamiątkową ku czci Alfreda Miodowicza, pierwszego Przewodniczącego OPZZ. W uroczystości wzięła udział żona Alfreda Miodowicza, jego wnuk, władze OPZZ i Fundacji Wsparcie oraz wielu działaczy związkowych.

Biuro Prasowe OPZZ


Uroczystość odbyła się w miłej, świątecznej atmosferze. Żona Alfreda Miodowicza – Teresa Miodowicz dziękowała wszystkim, którzy wspierali jej męża i ją w trudnych momentach. Opowiedziała o kulisach słynnej debaty jej męża z Lechem Wałęsą w 1988 r. Przypomniała o tym, że w 1993 r. ukazały się wspomnienia Alfreda pt. Zadymiarz. Jak przyznała, jej mąż był takim zadymiarzem, niespokojnym duchem. Pierwszemu przewodniczącemu OPZZ zawsze towarzyszył pies. Teresa Miodowicz wyjawiła, że jej mąż chyba bardziej lubił zwierzęta niż ludzi. Ostatnim jego ulubieńcem zajął się jego wnuk Łukasz.

Alfred Miodowicz zmarł we wrześniu br. po długiej chorobie.

Fundatorami tablicy pamiątkowej ku czci Alfreda Miodowicza, odsłoniętej 15 grudnia br., są: Andrzej Radzikowski, Przewodniczący OPZZ, Jacek Krzyżanowski, prezes Fundacji Wsparcie oraz działacze związkowi i pracownicy OPZZ.