1 listopada – Święto Zmarłych, jest to wyjątkowy czas, w którym każdy z nas skłania się do zadumy i refleksji nad przemijaniem. To czas, kiedy odwiedza się groby swoich bliskich zmarłych. Odmawia się za nich modlitwę, zapala znicz. W Tym dniu wspominamy wszystkich, których już z nami nie ma. Członkowie, Kierownictwo i Pracownicy Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych również, w tym okresie, pogłębiają się w refleksji na temat nieżyjących już naszych związkowych przyjaciół. Przywołujemy wspomnienia o nich i czerpiemy mądrość z ich spuścizny, z tego, co nam po sobie pozostawili.

Ten rok dla całej naszej Konfederacji był szczególnie ciężki. Zwłaszcza ten okres przynosi nam wiele smutku i wspomnień związanych ze zmarłym przedwcześnie Przewodniczącym Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych – Janem Guzem.

Dziękujemy wszystkim zmarłym koleżankom i kolegom, za ich mądrość, życzliwość, wsparcie, za to, że byli – cześć ich pamięci.

„Bramy przepastne śmierci dla niektórych ludzi nie istnieją. Świadczą o prawdzie wielkości takiej, że prawa wielkości są inne, niż prawa małości.” – Józef Piłsudski