OPZZ walczyło o tę podwyżkę i się udało! Od 1 lipca br. wzrost gwarantowanego wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników podmiotów leczniczych wyniesie od 17 proc. do prawie 41 proc. w zależności od tego, do jakiej grupy zawodowej należą,

Wydział Polityki Społecznej, Rynku Pracy, Ubezpieczeń i Zdrowia OPZZ, RG


Dzisiaj podczas posiedzenia sejmowej Komisji Zdrowia odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2268). Ustawa po raz kolejny gwarantuje systematyczny wzrost wynagrodzeń dla pracowników podmiotów leczniczych, wiążąc określone współczynniki pracy przypisane poszczególnym grupom zawodowym z kwotą przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym. Jest także realizacją ustaleń zawartych w stanowisku Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia wynegocjowanym przez rząd oraz stronę reprezentatywnych central związkowych i organizacji pracodawców. 

Urszula Michalska, przewodnicząca Branży OPZZ Usługi Publiczne zaprezentowała podczas dzisiejszego posiedzenia komisji pozytywną opinię OPZZ do regulacji. Cieszymy się, że od 1 lipca br. wzrost gwarantowanego wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników podmiotów leczniczych wyniesie od 17 proc. do prawie 41 proc. w zależności od grupy zawodowej!