Andrzej Radzikowski przesłał wicepremierowi, ministrowi rozwoju, pracy i technologii Jarosławowi Gowinowi „Piątkę dla pracowników” - pięć postulatów ogłoszonych przez OPZZ 7 października, kiedy obchodzony jest Światowy Dzień Godnej Pracy.

„Piątka dla pracowników” to: szybszy wzrost wynagrodzeń - m. in. podwyższanie płacy minimalnej – do poziomu co najmniej 50% przeciętnej i 60% mediany, bez wliczania do niej dodatków; dobre i bezpieczne miejsca pracy – m.in. działania na rzecz zatrudniania na „kodeksowych” umowach o pracę, jako bezpieczniejszej i stabilniejszej formy pracy; dłuższy urlop wypoczynkowy - w wymiarze 35 dni; zrównoważenie życia zawodowego i rodzinnego - stopniowe zmniejszanie tygodniowego wymiaru czasu pracy, z zachowaniem dotychczasowego wynagrodzenia (jak za 40 godzin pracy), początkowo do 38, a docelowo do 35 godzin tygodniowo; emerytury stażowe i pomostowe - zapewnienie kobietom, które osiągnęły okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 35 lat oraz mężczyznom, którzy mają co najmniej 40 lat stażu ubezpieczeniowego a także konieczność zniesienia wygasającego charakteru emerytur pomostowych.

W piśmie skierowanym do Jarosława Gowina szef OPZZ wyraził nadzieję, że „Piątka dla pracowników” stanie się źródłem inspiracji w wypełnianiu obowiązków wicepremiera i ministra rozwoju, pracy i technologii. Andrzej Radzikowski wyraził gotowość OPZZ do podjęcia rozmów z wicepremierem Gowinem.

R.G.