11 marca 2022 roku odbyła się konferencja Państwowej Inspekcji Pracy pod hasłem „Pierwszy rok – podsumowanie i wyzwania”.

Spotkanie poświęcone podsumowaniu roku działalności PIP pod kierownictwem Katarzyny Łażewskiej-Hrycko było też okazją do nakreślenia nowych planów, perspektyw i wyzwań jakie stoją przed Państwowa Inspekcją Pracy w bieżącym roku. Przedstawione zostały także wyznaczone priorytety i przyjęte strategie, których celem jest kształtowanie kultury pracy i poprawy warunków zatrudnienia na krajowym rynku pracy. Na spotkaniu z ramienia Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych obecni byli Przewodniczący OPZZ, Andrzej Radzikowski, Wiceprzewodniczący OPZZ, Sebastian Koćwin, Przewodnicząca Branży Usługi Publiczne OPZZ, Urszula Michalska oraz Renata Górna, Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej OPZZ.

Wypowiedź Przewodniczącego OPZZ dostępna poniżej w materiale video