Przedstawiciele wszystkich branż oraz struktur terytorialnych Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych stanęli murem za swoimi koleżankami i kolegami - protestującymi pracownikami Polskich Linii Lotniczych LOT.

O godzinie 11:00 przed siedzibą spółki rozpoczęła się pikieta solidarnościowa. Na czele strajkujących stanął przewodniczący OPZZ Jan Guz, wiceprzewodnicząca OPZZ Barbara Popielarz, wiceprzewodniczący OPZZ Andrzej Radzikowski oraz wiceprzewodniczący OPZZ Piotr Ostrowski. W protest silnie zaangażował się przewodniczący branży "Transport" OPZZ Leszek Miętek, który wraz z pracownikami transportu kolejowego wsparł pracowników transportu lotniczego. 

Ponadto w manifestacji udział wzięli przedstawiciele wielu branż OPZZ, oraz przedstawiciele wielu Rad Wojewódzkich OPZZ. Duże grupy pracowników przyjechały m.in. z województwa opolskiego na czele z przewodniczącym Sebastianem Koćwinem, lubuskiego na czele z przewodniczącą Moniką Bocian i mazowieckiego na czele z przewodniczącym Piotrem Szumlewicz. Pikietę wsparli również przedstawiciele ruchów miejskich.

Podczas pikiety przewodniczący OPZZ Jan Guz zaapelował do Premiera RP Mateusza Morawieckiego o natychmiastowe odwołanie prezesa PLL LOT Rafała Milczarskiego. Następnie przyczepił do ogrodzenia siedziby spółki "samolocik" mówiąc, "OPZZ ma dla prezesa specjalny, jedyny samolot, którym prezes może zarządzać!" przewodniczący zaapelował również do wszystkich związkowców i pracowników o jedność. "Tylko wspólnie możemy zapewnić prawa pracownicze i związkowe w Polsce" - podkreślił.

W kolejnej części Monika Żelazik, przewodnicząca Związku Zawodowego Personelu Pokładowego i Lotniczego, która została nielegalnie zwolniona, podziękowała swoim koleżankom i kolegom za 9 trudnych dni akcji strajkowej oraz wszystkim solidaryzującym się związkowcom z OPZZ. Na konferencji podkreśliła, że liczy na to, że poniedziałkowe rozmowy przyniosą skutki. A jeśli nie, to widzimy się we wtorek na strajku! Następnie kapitan Adam Rzeszot dodał, że wierzy w to, że mimo sporu porozumienie zostanie osiągnięte, a pracownicy wrócą do swojej pracy.

Po manifestacji odbył się briefing prasowy przewodniczącego OPZZ Jana Guza, przewodniczącego branży "Transport" OPZZ Leszka Miętka, przewodniczącego Rady Województwa Mazowieckiego OPZZ Piotra Szumlewicza, przewodniczącej Moniki Żelazik oraz kapitana Adama Rzeszota.