Płaca minimalna może rosnąć poprzez jej nominalną podwyżkę lub obniżenie obciążeń podatkowych. Zaproponowany przez stronę rządową wzrost minimalnego wynagrodzenia do poziomu 2800 zł. nie satysfakcjonuje Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Proponowany wzrost nie gwarantuje osiągnięcia godziwych warunków życia, a w wielu przypadkach nie chroni przed biedą.  Poniżej publikujemy treść pisma w sprawie płacy minimalnej.


Pismo w sprawie płacy minimalnej