,,Biozagrożenia dzisiaj” to tematyka tegorocznego konkursu na plakat bezpieczeństwa pracy, organizowanego już po raz 29 przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy.

Uroczysty finał i otwarcie wystawy pokonkursowej odbyło się w dniu wczorajszym, 8 października br. w siedzibie CIOP – PIB z udziałem OPZZ, który od lat jest partnerem konkursu.

OPZZ reprezentował przewodniczący Andrzej Radzikowski i Renata Górna (członek jury konkursu z ramienia związków zawodowych). Podczas uroczystości prowadzonej przez prof. Danutę Koradecką, obecni był m.in. Główny Inspektor Pracy Andrzej Kwaliński, liczni przedstawiciele pracodawców i resortu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Biozagrożenia to trudny temat na plakat bhp, jednak aktualny jako jedno z nowych zagrożeń człowieka we współczesnym świecie. Biologiczne czynniki zagrożenia obejmują nie tylko wirusy, bakterie, grzyby czy pasożyty, ale również związane z nimi substancje o działaniu zapalnym, alergizującym i toksycznym, które w wielu grupach zawodowych są główną przyczyną zachorowań. Ważną przestrzenią występowania narażenia na szkodliwe czynniki biologiczne są zamknięte pomieszczenia nieprodukcyjne, czyli tak liczne we współczesnym świecie nowoczesne biurowce i domy mieszkalne. Coraz powszechniej stosowana wentylacja mechaniczna czy klimatyzacja mogą być przyczyną występowania w ich instalacjach niebezpiecznych dla zdrowia człowieka zanieczyszczeń powietrza, głównie biologicznych (m. in. roztocza, pleśnie, grzyby, bakterie). W efekcie osoby pracujące w tego typu „chorych budynkach” mogą uskarżać się na: zmęczenie, nudności, bóle i zawroty głowy, obniżenie koncentracji uwagi, a także podrażnienie błon śluzowych oczu, nosa i gardła.

Biologiczne szkodliwości zawodowe stanowią więc bardzo ważne, chociaż dotychczas wciąż niedoceniane wyzwanie dla medycyny pracy i zdrowia publicznego. Dlatego też niezbędne jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na zagrożenia wynikające z codziennych, częstych kontaktów z czynnikami biologicznymi oraz koniecznością ochrony przed nimi.

Plakat ma temu służyć, być lepszą formą przekazu trudnych tematów - o tych elementach wspomniał w swoim wystąpieniu przewodniczący OPZZ Andrzej Radzikowski, gratulując nagród i wyróżnień laureatom.

Na konkurs napłynęło 375  plakatów - poniżej dwa, spośród nagrodzonych prac – laureaci I i II miejsca.

(rg)

Laureat 1 miejsca
Laureat 2 miejsca

Pozostałe nagrodzone prace