W Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog w Warszawie odbyło się plenarne posiedzenie Rady Dialogu Społecznego. 

Z uwagi na nieobecność wiceprzewodniczących RDS: Piotra Dudy, Andrzeja Malinowskiego, Henryki Bochniarz i Doroty Gardias. Na sali obrad zabrakło również pozostałych przedstawicieli Forum Związków Zawodowych, co oznaczało brak wymaganego kworum. Tym samym Rada nie mogła podjąć decyzji w kluczowych dla pracowników sprawach dotyczących płacy minimalnej i wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej. Rada nie mogła także przeprowadzić głosowania odnośnie uchwały dotyczącej projektu ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych oraz w sprawie wspólnego stanowiska doraźnego Zespołu problemowego RDS ds. zamówień publicznych.

W swoim wystąpieniu w trakcie debaty na temat założeń projektu budżetu państwa na rok 2019 przewodniczący OPZZ Jan Guz przekazał minister Elżbiecie Rafalskiej worek z 330 monetami o nominale jednego grosza. W ten sugestywny sposób OPZZ zwróciło uwagę na propozycję rządu dotyczącą podniesienia płacy minimalnej o 3,30 zł brutto powyżej ustawowego minimum. Jan Guz zaznaczył, że Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych podtrzymuje swoje stanowisko w kwestii płacy minimalnej. Nasza konfederacja utrzymuje, że minimalne miesięczne wynagrodzenie na kolejny rok powinno wzrosnąć do poziomu 50% prognozowanego na rok 2019 przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej tj. o 13,5% (283 zł) do kwoty 2383 zł (1727 zł netto), a minimalna stawka godzinowa do wysokości 15,50 zł.

Partnerzy społeczni nie porozumieli się także w sferze wskaźników wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej. OPZZ wnioskuje podwyżki sfery budżetowej, o co najmniej 12,1% w 2019 roku. Negatywnie oceniliśmy także propozycje zamrożenia średniorocznego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej, przypominając, że zamrożenie wskaźnika trwa nieprzerwanie od 2011 roku. OPZZ krytycznie się wypowiedziało odnośnie propozycji rządu, aby przeznaczyć dodatkowe środki na wzrost funduszu wynagrodzeń na poziomie prognozowanej na rok 2019 inflacji (2,3%). Według OPZZ stanowi to próbę obejścia ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej. Konsekwencją takich działań było by, że pieniądze na podwyżki były by wydatkowane z pominięciem trybu negocjacji w RDS.

Przewodniczący OPZZ przekazał również stanowisko Prezydium OPZZ z dn. 11 lipca 2018 r. w sprawie złamania dialogu społecznego. „Prezydium OPZZ wyraża stanowczy sprzeciw wobec deprecjonowania uprawnień i pozycji Rady Dialogu Społecznego, jako najważniejszego forum dialogu społecznego w Polsce” brzmi oficjalny komunikat OPZZ.

Negatywnie odnieśliśmy się także do porozumienia podpisanego pomiędzy Ministerstwem Zdrowia a Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych oraz Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych w sprawie realizacji postulatów płacowych wobec tylko tej jednej grupy zawodowej. Zdarzyło się to w czasie, gdy rozmowy dotyczące systemowego wzrostu wynagrodzeń dla wszystkich pracowników ochrony zdrowia są aktualnie prowadzone w RDS. Dla OPZZ takie praktyki i decyzje ministra, członka Rady Dialogu Społecznego, stawiają pod znakiem zapytania sens funkcjonowania Rady. To namacalny przykład dzielenia środowiska pracowniczego. Urszula Michalska przewodnicząca FZZPOZiPS odnosząc się do podjętego tematu pytała, jakie będą źródła finansowania podwyżek oraz o ich skutki dla budżetu państwa i Narodowego Funduszu Zdrowia.

Jan Guz generalizując problem zwrócił uwagę, że coraz więcej najważniejszych dla pracowników i społeczeństwa decyzji zapada poza Radą. „Jeżeli RDS ma być miejscem dialogu to nie róbcie wyłomów nie zmuszajcie nas byśmy wyszli na ulice”, podkreślił przewodniczący OPZZ.

Działając dla dobra dialogu społecznego, OPZZ żąda od strony rządowej poważnego i odpowiedzialnego traktowania Rady Dialogu Społecznego, jako forum negocjacji i wypracowywania stanowisk w przewidywanych jej kompetencjami sprawach.

Leszek Miętek członek Prezydium OPZZ i przewodniczący Branży OPZZ „Transport” przypomniał kwestię nowelizacji ustawy o emeryturach pomostowych zadał pytanie tryb jej dalszego procedowana.


Łukasz Mycka