Przewodniczący OPZZ, Andrzej Radzikowski w #PodcastOPZZ mówił o założeniach budżetu państwa na 2021 rok, które Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych otrzymało do zaopiniowania i negocjowało w ramach Rady Dialogu Społecznego. Zapraszamy do wysłuchania.