Paweł Galec - specjalista z wydziału Prawno-Interwencyjnego OPZZ mówił dla #PodcastOPZZ o przymusowych urlopach w dobie koronawirusa.