Związek Przedsiębiorców i Pracodawców uważa, że podwyższenie wynagrodzeń osób sprawujących funkcje publiczne służy interesowi publicznemu. Apeluje do posłów Sejmu RP o niepoddawanie się populistycznej presji i odrzucenie weta senackiego.
Zastanawia fakt, że mówi to organizacja, która jako jedyna nie poparła propozycji wzrostu płac w sferze budżetowej, zgłoszonej przez OPZZ w Radzie Dialogu Społecznego.Teraz ZPP zmienia zdanie i twierdzi, że wynagrodzenia w budżetówce mogą być wyższe. Wprawdzie dotyczy to tylko kasty rządzącej ale lepszy rydz niż nic.
Żeby było jasne – OPZZ zawsze było gotowe do dyskusji na temat wynagrodzeń dla rządzących w wymiarze adekwatnym do ich kompetencji i odpowiedzialności. Szkoda, że ZPP jako członek Rady Dialogu Społecznego nie bierze udziału w jej pracach - to jest najlepsze miejsce na prezentowanie swoich stanowisk. Nam także zależy na sprawnym państwie i samorządach kierowanych przez osoby dobrze wykształcone, doświadczone i uczciwe. Wiele tez zawartych w wystąpieniu ZPP, uważamy za godne uwagi.
Jednak na wszystko jest odpowiednia pora. Fundowanie sobie podwyżek przez polityków w czasie kiedy padają kolejne zakłady pracy, ludziom obniża się pensje albo odsyła na bezrobocie, świadczy wyłącznie o braku elementarnej przyzwoitości. I to nie jest populizm. To są fakty!
Właśnie dlatego nie popieramy apelu Związku Przedsiębiorców i Pracodawców.
R.G.
Treść apelu ZPP - TUTAJ