Sporo w ostatnim czasie pojawia się informacji, jakoby w związku z wejściem w życie Polskiego Ładu pracownicy są zobowiązani do składania formularza PIT-2, jeśli chcą skorzystać z kwoty wolnej od podatku. Nie jest to prawdą.

Polski Ład zmienia wysokość kwoty wolnej, ale niczego nie zmienia, jeśli chodzi o procedury.

Z kwoty wolnej co miesiąc korzystają i będą korzystać pracownicy, którzy złożyli swojemu pracodawcy formularz PIT-2 (oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych). To formularz, który pracownik zwykle składa przed otrzymaniem pierwszej wypłaty. Oświadcza w nim, że nie osiąga innych wyszczególnionych dochodów (m.in. z tytułu emerytury, działalności gospodarczej, najmu lub dzierżawy). Tym samym upoważnia pracodawcę do zmniejszania miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek. Jeśli ktoś ma więcej niż jednego pracodawcę, wniosek taki może złożyć tylko u jednego z nich. Pracodawca ma obowiązek odprowadzić zaliczkę na podatek z uwzględnieniem kwoty wolnej od podatku. Kwota wolna jest uwzględniana w rozliczeniu rocznym PIT i nie trzeba składać żadnego wniosku w związku z wejściem Polskiego Ładu, by z niej skorzystać.

A zatem raz złożony pracodawcy PIT-2 jest ważny także przez kolejne lata, o ile wynikający z niego stan faktyczny nie uległ zmianie. Pracownik, który do tej pory otrzymywał wynagrodzenie z uwzględnieniem kwoty wolnej, w związku z Polskim Ładem nie musi więc podejmować żadnych czynności, chyba że jego sytuacja faktyczna się zmieniła (np. założył działalność gospodarczą).

Jeśli pracownik otrzymuje wynagrodzenie z różnych źródeł powinien się upewnić, że tylko jeden pracodawca odprowadza zaliczkę na podatek z uwzględnieniem kwoty wolnej.

Opracowali: Piotr Ostrowski i Katarzyna Pietrzak