OPZZ przekazuje, iż Ministerstwo Finansów, a także Zakład Ubezpieczeń Społecznych przygotowały specjalne poradniki dotyczące Polskiego Ładu. Polski Ład wprowadził wiele zmian prawnych, np. preferencje podatkowe dla klasy średniej. Zmieniają się również zasady ustalania wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne zarówno u przedsiębiorców, jak i pracowników.

Biuro Prasowe OPZZ


MF przygotowało nowy przewodnik o zmianach w Polskim Ładzie dotyczących preferencji podatkowej dla klasy średniej. Skierowany jest i do podatników i do pracodawców.

Więcej informacji oraz najważniejsze pytania i odpowiedzi: 

Preferencje dla klasy średniej - Polski Ład 

Przewodniki MF na temat Polskiego Ładu

ZUS przygotował poradnik na temat zmian w składce zdrowotnej, które wprowadza Polski Ład. Poradnik objaśnia nowe zasady ustalania wysokości składki zdrowotnej, składania dokumentów i opłacania składek czy dokonywania korekt.

Poradnik ZUS: Polski Ład. Co zmienia się w przepisach dotyczących rozliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne od 1 stycznia 2022 r.


Źródło: Ministerstwo Finansów, Zakład Ubezpieczeń Społecznych

opzz , polskilad , poradnik