Warszawa, 25 marca 2022 r.: dzisiaj wyruszył kolejny transport do Ukrainy z pomocą humanitarną OPZZ.

Biuro Prasowe OPZZ


Tym razem wysłaliśmy koce i ręczniki dla uchodźców wojennych ze wschodniej i południowo-wschodniej Ukrainy, którzy znaleźli schronienie w 11 ośrodkach wypoczynkowych Federacji Związków Zawodowych Ukrainy (FZZU), mieszczących się przy granicy z Polską. To realizacja umowy między OPZZ a FZZU w sprawie udzielania pomocy humanitarnej. Istotą porozumienia jest to, że przyjmujący pomoc zgłaszają konkretne potrzeby, które następnie są realizowane przez OPZZ. Unikamy w ten sposób przekazywania niepotrzebnych rzeczy. Na przejściach granicznych w Medyce i Dorohusku obecni są przedstawiciele Centrali, którzy koordynują przekazywanie darów stronie ukraińskiej.

Warto przypomnieć, że organizacje członkowskie OPZZ dysponujące ośrodkami wypoczynkowymi w Polsce oraz związkowa spółka „Relax - Tour” także przyjęły uchodźców. Wielu z nich znalazło schronienie w prywatnych domach naszych związkowców.