Jeszcze w tym roku możemy spodziewać się zwiększenia wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFŚS). Przypomnijmy, że od 1 stycznia 2019 r. odpis podstawowy na ZFŚS wynosi 1229,30 zł. Już niedługo jego wysokość wzrośnie do 1271,20 zł i będzie obowiązywała z mocą wsteczną od 1 sierpnia 2019 r. Wszystko to za sprawą niedawno uchwalonej zmiany tzw. ustawy okołobudżetowej na 2019 r. Na najbliższym posiedzeniu 25 września br. rozpatrzy ją Senat. Tym samy odpis wzrośnie o 41,90 zł (3,4%). Podstawą odpisu będzie wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2014 r. (3.389,90 zł).

To nie koniec dobrych wiadomości. Możemy potwierdzić wcześniejszą informację z lipca br., że postulat OPZZ dotyczący odmrożenia odpisu na ZFŚS będzie realizowany przez rząd w kolejnym roku. W trakcie ostatniego posiedzenia Zespołu ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych Tomasz Robaczyński, wiceminister finansów, na pytanie naszego kolegi Romana Piotrowskiego, wiceprzewodniczącego Federacji Związków Zawodowych Pracowników Mleczarstwa w Polsce potwierdził, że odpis na ZFŚS w 2020 będzie wyliczany na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2018 r. (4134,02 zł). Na ten cel zabezpieczono w projekcie budżetu na rok 2020 niezbędne środki finansowe. Dzięki temu odpis na jednego zatrudnionego w tzw. normalnych warunkach pracy wzrośnie w 2020 r. z 1271,20 zł do 1550,25 zł, tj. o 279,05 zł tj. (21,9%).

(nq)