Pod koniec marca br. odbyło się posiedzenie Komisji Młodych OPZZ.

W pierwszej części spotkania uczestniczył przewodniczący OPZZ Jan Guz, który omówił bieżącą działalność Centrali oraz wiceprzewodnicząca OPZZ Barbara Popielarz, która zaprezentowała plany uroczystości i akcji OPZZ na najbliższe miesiące. 

Następnie przewodniczący Komisji Młodych OPZZ Konrad Więcek omówił plan pracy Komisji w 2019 roku. Priorytetami młodych będzie m.in. rozwój Komisji pod względem ilościowym oraz przede wszystkim jakościowym – stąd idea, kontynuacja Akademii Organizowania Pracowników.

W drugiej części spotkania Paweł Galec, prawnik wydziału prawno - interwencyjnego OPZZ przeprowadził szkolenie dotyczące nowelizacji ustawy o związkach zawodowych. 

Przewodniczący KM OPZZ