Podczas posiedzenia dyrektor departamentu polityki senioralnej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Lidia Ułanowska przedstawiła działania rządu na rzecz aktywnego starzenia się i polityki senioralnej. 

Omówiono również inicjatywy partnerów społecznych w zakresie aktywnego starzenia się i solidarności międzypokoleniowej, z uwzględnieniem prac Rady Dialogu Społecznego. Wiceprzewodniczący OPZZ Andrzej Radzikowski i dyrektor wydziału polityki społecznej OPZZ Bogdan Grzybowski zapoznali zebranych z aktualnymi problemami omawianymi na posiedzeniach zespołu problemowego RDS ds. ubezpieczeń społecznych. Renata Górna – radca OPZZ odniosła się do działań na rzecz osób starszych w ramach RDS. Członkowie Komisji Polityki Senioralnej OPZZ zaproponowali tematy do ramowego planu działań na kadencję, z uwzględnieniem Programu OPZZ na lata 2018-2022 w zakresie działalności komisji.

Podczas posiedzenia dokonano wyborów przewodniczącego i wiceprzewodniczących Komisji Polityki Senioralnej OPZZ. Na funkcję przewodniczącego Komisji wybrano Jerzego Wiśniewskiego (ZNP) na funkcję wiceprzewodniczących Komisji wybrano kol. Wiesławę Taranowską ( Związek Uzdrowisk Polskich), Krystynę Mastalerczuk (Poligrafowie), Ewę Adamską (ZNP Kraków) oraz Tadeusza Szmita (RW OPZZ Mazowsze).

B.G.