9 października br. odbyło się pierwsze posiedzenie Prezydium OPZZ po powołaniu na stanowisko Przewodniczącego Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych – Andrzeja Radzikowskiego.

Prezydium OPZZ przyjęło informację o działaniach Kierownictwa OPZZ i Biura Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych w okresie od 9 września do 4 października br..

Prezydium OPZZ omówiło projekt propozycji OPZZ dotyczących waloryzacji zasiłku pogrzebowego i po dyskusji upoważniło Kierownictwo OPZZ do kontynuowania prac eksperckich nad tym zagadnieniem.

Następnie przystąpiono do omówienia rekomendacji OPZZ dot. poprawy sytuacji w ochronie zdrowia pt.: „Recepta OPZZ na ZDROWIE.”. W trakcie dyskusji nad tymi rekomendacjami m. in.: przewodnicząca branży OPZZ Usługi Publiczne, Urszula Michalska, zabierając głos omówiła szeroko sytuację polskich pielęgniarek, szczególny nacisk kładąc na zmiany w ich kształceniu. Zwróciła też uwagę, na ogólne braki w personelu medycznym, jak stwierdziła „Europa powinna nam pomniki stawiać za świetnie wykształconych lekarzy, którzy zaraz po skończonych specjalizacjach emigrują do innych państw unijnych”. Według niej problemem kolejek do lekarzy specjalistów jest to, że Ministerstwo Zdrowia nie potrafi zatrzymać młodych lekarzy w Polsce, nie daje im atrakcyjnych warunków pracy i płacy. Wiceprzewodniczący OPZZ, Piotr Ostrowski, zwrócił również uwagę na niebezpieczne zjawisko wzrostu atrakcyjności prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych. Reasumując, zamożniejsza część społeczeństwa, ubezpieczająca się zdrowotnie w prywatnych klinikach coraz częściej podnosi głos, że skoro płacą prywatnie to nie powinni już ponosić kosztów państwowej opieki zdrowotnej. „ten brak solidaryzmu społeczeństwa w kwestiach opieki zdrowotnej, jest spowodowany brakiem atrakcyjności NFZ dla zamożniejszych, ale w szerszej perspektywie może spowodować drastyczne pogorszenie się i tak już podupadającego stanu naszej państwowej służby zdrowia” - mówił do zebranych Piotr Ostrowski.

Prezydium OPZZ po poprawkach przyjęło rekomendację, których dokładną treść można przeczytać w artykule: http://www.opzz.org.pl/aktualnosci/kraj/recepta-opzz-na-zdrowie

W dalszej części posiedzenia prezydium OPZZ omówiło zagadnienia związane z funkcjonowaniem zespołów problemowych Rady Dialogu Społecznego w kontekście upływającej 4 -letniej kadencji przewodniczenia zespołom problemowym Rady, przez poszczególne reprezentatywne organizacje pracowników i pracodawców. Omówione zostały również koncepcje przyszłorocznych obchodów Święta Pracy. Prezydium OPZZ podjęło decyzję o organizacji centralnych obchodów w dniu 1 maja 2020 r. w Warszawie.

Podjęło również decyzje o przyjęciu w szeregi konfederacji: Związku Zawodowego Pracowników Onkologii w Warszawie, Związku Zawodowego Pracowników EmiTel, NSZZ Pracowników Muzeum im. J. Malczewskiego w Radomiu

Członkowie Prezydium OPZZ zapoznali się również z informacjami dotyczącymi: obchodów 35-lecia naszej konfederacji, posiedzeniu Rady OPZZ 27 listopada br., działaniom związanym z kwestiami emerytur stażowych, emerytur po zmarłym małżonku, propozycji kampanii podatkowej 2020 i nowelizacji Kampanii OPZZ „Godna Praca, Płaca i Emerytura.”

Łukasz Mycka