11 grudnia br. roku odbyło się posiedzenie Prezydium Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Przewodniczący OPZZ Andrzej Radzikowski przedstawił działania Kierownictwa i Biura OPZZ, które są zawarte w dokumencie nazwanym – „Od Prezydium do Prezydium: 12 listopada 2019 – 6 grudnia 2019”.

Było to pierwsze posiedzenie po powołaniu przez Rade OPZZ na stanowisko Wiceprzewodniczącego OPZZ, Sebastiana Koćwina. Prezydium otrzymało informację o nowym podziale kompetencji Kierownictwa OPZZ. Szczegóły dokumentu można przeczytać pod adresem:  

https://www.opzz.org.pl/aktualnosci/kraj/nowy-podzial-kompetencji-kierownictwa-opzz

Jednym z najważniejszych tematów, była dyskusja nad nowelizacją kampanii programowej OPZZ „Godna Praca, Płaca i Emerytura”. Zmieniająca się sytuacja społeczno-ekonomiczna, nowy układ sił w Parlamencie, powołanie nowego rządu i perspektywa wyborów prezydenckich w roku 2020 wymagają właściwej reakcji ze strony Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Realizacja przyjętego w maju 2018 roku „Programu OPZZ na lata 2018-2022” oraz uchwał IX Kongresu wymaga od nas wszystkich – członkiń i członków OPZZ – dużej aktywności i odpowiedzialności. Doświadczenie pokazuje, że bez podejmowania konkretnych i aktywnych działań na rzecz poprawy warunków pracy, płacy i wzrostu zatrudnienia nie będzie możliwe rozwiązanie problemów społeczno-gospodarczych. Musimy ciągle wywierać nacisk, tak by obietnice wyborcze rządzącej partii, szczególnie te w sferze społecznej, stały się realne. Szansy na realizację naszego programu i sformułowanych w nim postulatów, pomimo dostrzeganych przez nas jego niedomagań, upatrujemy w naszych działaniach w ramach instytucji dialogu społecznego. Nie bez znaczenia jest wsparcie wszystkich struktur OPZZ i organizacji członkowskich.

Zbliżamy się do półmetka kadencji Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Warto więc dokonać przeglądu realizacji naszego Programu oraz zaktualizowania Kampanii Programowej OPZZ „Godna praca, płaca i emerytura”

Wciąż naczelnym postulatem OPZZ na lata 2018-2022 pozostaje szybszy wzrost płac pracowników w Polsce. Jego realizacja będzie miała wieloaspektowe, krótko i długoterminowe korzyści, wyrażające się między innymi w:

·poprawie warunków życia pracowników i ich rodzin;

·wzroście popytu wewnętrznego i powiązanego z nim wzroście liczby nowych miejsc pracy;

·zwiększeniu wpływów podatkowych do budżetu państwa, a więc poprawie finansowania usług publicznych takich jak ochrona zdrowia, edukacja, bezpieczeństwo i administracja publiczna;

·wyższych emeryturach.

Całość dokumentu czeka na akceptację Rady OPZZ, która odbędzie się 18 grudnia br.. Będzie można się z nim zapoznać na łamach naszej strony internetowej po tym terminie.

Prezydium podjęło również uchwałę o przyznaniu odznaczenia „Za Zasługi Dla OPZZ” III stopnia dla wybitnych i zasłużonych związkowców. Wszystkim nagrodzonym szczerze gratulujemy i dziękujemy za wieloletnie poświęcenie dla świata pracowniczego.

Nasza związkowa rodzina wciąż się powiększa. Decyzją Prezydium OPZZ do naszej konfederacji przyjęte zostały nowe organizacje. Dziękujemy, że chcecie być z nami.