19 maja 2020 r. odbyło się posiedzenie Prezydium Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. W związku z panującą obecnie epidemią Prezydium odbyło się w formie wideokonferencji. Tradycyjnie rozpoczęło się ono od przyjęcia przez zgromadzonych porządku obrad, które przedstawił Przewodniczący OPZZ, Andrzej Radzikowski.

Podczas posiedzenia omówiono działania oraz inicjatywy podejmowane przez OPZZ w związku z epidemią koronawirusa. OPZZ od początku wybuchu epidemii koronawirusa podjęło szereg działań w obronie pracowników, poszczególnych grup pracowniczych oraz zasiłków i emerytur.Działania OPZZ przynoszą rezultaty. Rząd przyjął wiele z nich. Przypomnijmy, że projekt Tarczy 3.0., który w niedziele 26 kwietnia 2020 r. „wyciekł” do opinii publicznej zakładał m.in. możliwość zwolnienia przez e-mail, swobodę zwolnień z pracy osób posiadających inne źródło dochodów, arbitralne dysponowanie urlopem wypoczynkowym, zawieszanie obowiązywania przepisów przewidujących szczególną ochronę trwałości stosunku pracy i ustawy o zwolnieniach grupowych, zawieszanie układów zbiorowych pracy i regulaminów, zawieszanie obowiązku tworzenia i przejęcie środków zakładowych funduszy świadczeń socjalnych.

Rząd wycofał się z wielu niekorzystnych zapisów Tarczy.

Przewodniczący Andrzej Radzikowski, poinformował o skierowanych przez OPZZ pismach

do Państwowej Inspekcji Pracy oraz do Minister Pracy. Pisma w obronie praw pracowniczych, możliwości zgromadzeń kierowane były również do Premiera Mateusza Morawieckiego.

Omówiono następujące projekty stanowisk EKZZ:

  • w sprawie pandemii COVID-19
  • w sprawie zielonego ładu
  • w sprawie wytycznych w zakresie zatrudnienia.

Podczas posiedzenia podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia do OPZZ poprzez Radę OPZZ Województwa Łódzkiego związku zawodowego pod nazwą: NSZZ Pracowników Cementowni „Warta” S.A. w Trębaczewie oraz uchwałę w sprawie nadania zbiorowej odznaki honorowej „Za Zasługi dla OPZZ” III stopnia dla NSZZ Pracowników H. Cegielski w Poznaniu.

Przedstawiono również informację oraz dyskutowano o sytuacji w FWP.

Tradycyjnie na końcu Prezydium omówiono sprawy bieżące. Przedstawiona została informacja o tegorocznych obchodach 1-majowych, omówiono wyniki ankiety dotyczącej doświadczeń zakładowych w kontekście tarczy antykryzysowej, przedstawiono statystykę za 2019 rok.

W związku z tym, że w niedzielę 24 maja 2020 r. przypada 1. rocznica śmierci Przewodniczącego OPZZ Jana Guza omówiono kwestię obchodów.