5 marca odbyło się posiedzenie Prezydium Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych.

W pierwszej części spotkania przewodniczący OPZZ Jan Guz poinformował zebranych o działalności biura Centrali OPZZ od Prezydium 6 lutego 2019 r. do Prezydium 1 marca 2019. Następnie omówił manifestacją pracowników Wymiaru Sprawiedliwości i sytuację związaną z referendum strajkowym ZNP, które potrwa do 25 marca i strajkiem zaplanowanym od 8 kwietnia. Prezydium przyjęło stanowisko w sprawie trwających sporów zbiorowych i akcji protestacyjnych (w załączeniu).

W kolejnej części posiedzenia wiceprzewodniczący OPZZ Andrzej Radzikowski omówił planowane inicjatywy OPZZ w ramach Tygodnia Bezpieczeństwa oraz projekt nowelizacji Porozumienia o współpracy pomiędzy OPZZ i PIP oraz projekt Regulaminu Konkursu „Najaktywniejszy Społeczny Inspektor Pracy”. Następnie wiceprzewodnicząca OPZZ Barbara Popielarz przedstawiła plan obchodów Święta Pracy. W kolejnym punkcie posiedzenia wiceprzewodniczący OPZZ Piotr Ostrowski, szef branży transport OPZZ Leszek Miętek i przewodniczący OPZZ Konfederacja Pracy Michał Lewandowski poinformowali Prezydium o działaniach podejmowanych przez OPZZ w sprawach dotyczących sytuacji w PLL LOT S.A. i aktualnej sytuacji w Radzie OPZZ województwa mazowieckiego. W kolejnej części spotkania dyrektor wydziału prawno-interwencyjnego OPZZ Paweł Śmigielski omówił problematykę funkcjonowania zakładowych organizacji koordynujących, o których mowa w art. 20 Statutu OPZZ. Następnie pełniący funkcję dyrektora wydziału międzynarodowego OPZZ Adam Rogalewski poinformował Prezydium o składzie delegacji OPZZ na Kongres Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych i projekcie Programu EKZZ na kadencję 2019-2023.

W ostatniej części posiedzenia Prezydium podjęło uchwały w sprawie przyjęcia do OPZZ Związku Zawodowego Pracowników PPO Przedsiębiorstwo Państwowe w Strzelcach Opolskich oraz Związku Zawodowego Pracowników Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego „Porozumienie 2018” w Kaliszu.

 Stanowisko Prezydium OPZZ ws. trwających sporów zbiorowych i akcji protestacyjnych