Na Posiedzeniu Zespołu ds. gospodarki i rynku pracy RDS, z inspiracji OPZZ, doszło do dyskusji na temat pojawiających się doniesień o zwolnieniach w administracji publicznej. Z ramienia rządu punkt ten omówił szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk. Stwierdził on, na prośbę Przewodniczącego Zespołu Leszka Miętka, że na chwilę obecną wystąpił jedynie do podległych ministerstw o informację dotyczącą ewentualnej możliwości optymalizacji zatrudnienia w związku z przewidywanym zmniejszeniem ilości ministerstw i jego inicjatywa nie ma nic wspólnego z ewentualnymi rozwiązaniami w zakresie optymalizacji zatrudnienia na poziomie konkretnych instytucji. Zadeklarował również, że wszelkie działania w zakresie ewentualnych zwolnień będą się odbywać w ramach dialogu społecznego, a doniesienia medialne spowodowały niepotrzebny niepokój pracowników, dlatego cieszy się, że może sprostować te informacje. Na posiedzeniu obecna jest również minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.

Wiceprzewodniczący OPZZ Sebastian Koćwin w tym kontekście zadał pytanie dotyczące ryzyka jeszcze wyższego, niż był przewidywany, wzrostu bezrobocia i jak należy się do tego odnosić jeśli rząd jednocześnie planuje obniżenie składki na FP oraz stwierdził, że państwo nie daje dobrego przykładu przedsiębiorcom planując zwolnienia w sferze administracji publicznej w czasie kryzysu. Pani Minister stwierdziła, że rząd podniósł zasiłek dla bezrobotnych i nie widzi ryzyka znaczącego wzrostu bezrobocia biorąc pod uwagę szereg działań podjętych przez rząd w trakcie pandemii.

Kolejnym punktem porządku obrad były problemy branży spożywczej i turystycznej. Omówiono w szczególności kondycję firm sektora turystyczno-hotelowego, dalsze losy spółki Skarbu Państwa Polski Cukier S.A. w kontekście powołania Krajowej Grupy Spożywczej oraz wskazano na brak dialogu rządu z partnerami społecznymi. W kwestii tej zgodzono się, że prace Zespołu do spraw prowadzenia branżowego dialogu społecznego dla sektora przemysłu spożywczego powinny zostać pilnie wznowione. Z takim apelem do strony rządowej wystąpił Przewodniczący Zespołu Leszek Miętek. Obecna na posiedzeniu minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg zadeklarowała, że strona rządowa podejmie skuteczne działania, aby zespoły branżowe były miejscem konstruktywnego dialogu społecznego.