Według danych OECD jesteśmy jednym z najbardziej zapracowanych narodów świata i Europy. W 2018 roku byliśmy w pracy średnio przez 1792 godziny. Rocznie pracujemy ponad 250 godzin więcej niż Brytyjczyk i ponad 400 godzin dłużej niż Niemiec.

Jesteśmy również najbardziej zestresowanymi pracownikami w Europie. Stresu każdego dnia doświadcza w pracy aż 27 % Polaków i Polek.

Pracownicy coraz więcej czasu, także swojego prywatnego, poświęcają na wykonywanie obowiązków i zadań służbowych. Pracodawcy w wielu przypadkach wymagają odbierania przez pracowników telefonów i e-maili, a tym samym załatwiania spraw służbowych w okresie ich urlopów czy innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

Pracujemy długo i ciężko, mając coraz mniej czasu wolnego dla siebie i rodziny.

W związku z tym obecne wymiary urlopu wypoczynkowego - 20 i 26 dni, ustalone kilkadziesiąt lat temu w zupełnie innych warunkach społeczno-gospodarczych, absolutnie nie gwarantują właściwej regeneracji sił pracownika po okresie wykonywania przez niego pracy, a także nie służą ochronie jego zdrowia oraz przywróceniu mu pełnej zdolności do pracy.

Chcemy zatem doprowadzić do ustanowienia 35 - dniowego urlopu wypoczynkowego dla każdego pracownika, niezależnie od jego stażu pracy, wykształcenia czy też miejsca zatrudnienia.W sytuacji przepracowania Polek i Polaków, dłuższy urlop wypoczynkowy pomoże w pełniejszej regeneracji sił pracownika po okresie wykonywania przez niego pracy, zmniejszy ryzyko wypadków przy pracy, zwiększy satysfakcję z pracy, a w konsekwencji wydajność.

Ponadto wydłużenie urlopu wypoczynkowego jest ważne w sytuacji, gdy obserwujemy niepokojące statystyki dotyczące braku rąk do pracy na rynku pracy oraz przedwczesnego kończenia kariery zawodowej przez tysiące osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą jej kontynuować, gdyż wyczerpująca i ponadwymiarowa praca miała na to negatywny wpływ.Wyraźnie wskazują na to statystyki w określonych przedziałach wiekowych, w szczególności osób pomiędzy 40 a 50 rokiem życia.

Nasza propozycja wpisuje się również w konieczność promowania innowacyjnego podejścia do cyklu życia zawodowego z wydajnymi i dobrej jakości miejscami pracy, które umożliwią pracownikom pozostanie na rynku pracy do osiągnięcia wieku emerytalnego oraz zagwarantowania i utrzymania zdrowego, bezpiecznego i produktywnego środowiska pracy. W tym celu w dniu 8 marca 2017 roku zawarto autonomiczne porozumienie ramowe europejskich partnerów społecznych, dotyczące aktywnego starzenia się oraz podejścia międzypokoleniowego. Niezbędnym zatem jest wprowadzenie stosownych rozwiązań prawnych, w tym dotyczących dłuższych urlopów wypoczynkowych, które pozwolą na utrzymanie pracownika na rynku pracy w zdrowiu i bezpieczeństwie.


sporządził: Paweł Śmigielski, dyrektor Wydziału prawno-interwencyjnego OPZZ.