Marek Suski, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przesłał do Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych informację o dokonywanej wspólnie z Ministerstwem Rodziny Pracy i Polityki Społecznej analizie postulatów zgłoszonych przez OPZZ podczas manifestacji w dniu 22 września br.