W Unii Europejskiej kształtuje się nowy gabinet polityczny Komisji Europejskiej oraz trwa dyskusja dotycząca przyszłego budżetu UE. Jednak zasady zarządzania gospodarczego w Unii Europejskich, których kluczowym celem jest stabilność finansów publicznych państw członkowskich i przeciwdziałanie kolejnym kryzysom gospodarczym, czyli tak zwany Semestr Europejski nadal obowiązuje. Kończy za to niebawem obowiązywać dziesięcioletnia Strategia Europa 2020, która jako element Semestru Europejskiego, odpowiada za wymiar socjalny i ekologiczny Semestru. Ważne jest zatem, aby ruch związkowy przedstawił punkt widzenia na temat przyszłych celów Semestru mając na uwadze interes pracowników i obywateli tak by polityka unijna służyła zrównoważonemu rozwojowi gospodarki i nikogo nie pozostawiała w tyle w ramach procesów transformacji.

Z powyższego względu, Europejska Konfederacja Związków Zawodowych (EKZZ), przygotowała stanowisko w którym, nawiązując do wystąpienia przyszłej Prezydent Komisji Europejskiej, przedstawiła postulaty dotyczące Semestru Europejskiego. Odpowiednio, Prezydium Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, przyjęło w dniu 12 listopada 2019 r. Stanowisko, w którym przedstawiło swój wkład w dyskusję toczącą się w EKZZ uzupełniając ją o wyzwania krajowe.

Prezydium OPZZ postuluje, aby poprzez Semestr Europejski realizować Cele zrównoważonego rozwoju przyjęte w Agendzie ONZ 2030 oraz Europejski Filar Praw Socjalnych. W Stanowisku, postulaty Prezydium OPZZ koncentrują się na takich obszarach jak poziom aktywności zawodowej, jakość zatrudnienia, w tym bezpieczeństwo pracy oraz zasady wynagradzania pracowników oraz sprawiedliwa transformacja gospodarki w ramach proponowanego przez Komisję Europejską nowego, zielonego ładu UE. Takie ujęcie sprawia, że treść Stanowiska jest spójna z Programem OPZZ na lata 2018-2022.

Stanowisko Prezydium OPZZ zostanie przekazane EKZZ a także Ministerstwu Rozwoju, które odpowiedzialne jest za koordynację prac nad Semestrem Europejskim w Polsce i w którym działa Zespół ds. Strategii Europa 2020, do którego funkcjonowania także odnosi się Stanowisko.

Z treścią Stanowiska Prezydium OPZZ można zapoznać się poniżej.

(KP)