Pojawiają się pierwsze oficjalne reakcje na Priorytety Programowe OPZZ na najbliższy okres. Swoje uwagi zgłaszają m.in. partie polityczne przygotowujące się do jesiennych wyborów parlamentarnych.

Jedną z odpowiedzi na nasze priorytety programowe przygotował Przewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej, Włodzimierz Czarzasty. Szef SLD w swoim liście do OPZZ wskazuje na zbieżność postulatów OPZZ z tezami SLD zawartymi w obowiązującym programie partii pt. „Przywrócimy normalność. Godne życie, sprawiedliwa i normalna Polska”.

Włodzimierz Czarzasty zaznacza również, że „Sojusz Lewicy Demokratycznej przywiązuje dużą wagę do roli i postulatów środowisk pracowniczych, które najlepiej reprezentują związki zawodowe”. Zapewnia, że priorytety programowe OPZZ znajdą odzwierciedlenie w programie wyborczym SLD na wybory parlamentarne w 2019 r.

Zachęcamy pozostałe partie i ugrupowania polityczne do zapoznania się z Programem OPZZ na lata 2018-2022 oraz z zawartymi w nim postulatami. Uważamy, że poprawa warunków pracy i wynagradzania Polek i Polaków powinna być najważniejszym postulatem nie tylko Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, ale też wszystkich ugrupowań politycznych biorących udział w jesiennych wyborach.

Priorytety Programowe OPZZ na najbliższy okres to zbiór najważniejszych postulatów Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych w perspektywie nadchodzących wyborów do Sejmu i Senatu. W swoim dokumencie wskazujemy na potrzebę niezbędnych zmian w polityce gospodarczej, polityce społecznej i zabezpieczeniu społecznym oraz polityce rynku pracy, prawa pracy i prawa związkowego.