23 października w Warszawie manifestowali pracownicy skarbówki. Demonstrację zorganizował Komitet Protestacyjny Związków Zawodowych działających w Krajowej Administracji Skarbowej.

Obecni byli także członkowie i władze Związku Zawodowego Skarbowców wspierani przez pracowników sądów, prokuratur, urzędów wojewódzkich, funkcjonariuszy celno-skarbowych, funkcjonariuszy służby więziennej oraz policji. Protestujący przeszli ulicami stolicy pod gmach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Tam domagali się:

- 12% podwyżki wynagrodzenia zasadniczego dla każdego pracownika KAS w celu zapewnienia realnego poziomu otrzymywanej pensji, która zniweluje skutki wzrastającej inflacji;
- rzetelnego i całkowitego wywiązania się z uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Modernizacja Krajowej Administracji Skarbowej w latach 2020-2022";
- przywrócenia 3% funduszu nagród przyznawanych wg zasad określonych w regulaminach nagród w poszczególnych jednostkach KAS;
- proporcjonalnego i sukcesywnego podwyższania kwoty bazowej, stanowiącej podstawę wynagrodzenia dla korpusu służby cywilnej przy każdej zmianie kwoty minimalnego wynagrodzenia corocznie ogłaszanego przez Prezesa Rady Ministrów.

W przypadku braku reakcji kierownictwa Ministerstwa Finansów na te postulaty, skarbowcy będą kontynuować protesty.