Zespół ds. polityki gospodarczej i rynku pracy RDS zajął się m.in. projektem stanowiska w sprawie uruchomienia przez rząd programu pomocy dla przemysłu motoryzacyjnego. Dokonano w nim poprawek zgodnych z uwagami OPZZ. Dyskutowano także o projekcie ustawy dotyczącym gospodarki opakowaniami i odpadami oraz o zmianie ustawy o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Zygmunt Mierzejewski, przewodniczący Komisji Gospodarki i Systemu Ekonomicznego OPZZ


19 października 2021 r. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. polityki gospodarczej i rynku pracy Rady Dialogu Społecznego. Spotkanie prowadził Leszek Miętek z OPZZ. Uczestniczyli członkowie: Dariusz Potyrała i Mirosław Grzybek oraz eksperci Norbert Kusiak i Zygmunt Mierzejewski.

W pierwszym punkcie porządku obrad Ministerstwo Klimatu i Środowiska miało przedstawić stanowisko do uchwały nr 100 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 21 września 2021 r. w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy
o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw. Jednak pomimo ustaleń i zobowiązania strony rządowej, wiceminister Jacek Ozdoba usiłował zmarginalizować rolę Zespołu w procesie uzgodnieniowym oraz wyparł się wcześniejszych ustaleń. Tylko stanowcza postawa przewodniczącego Zespołu, poparta przez pozostałych członków, doprowadziła po blisko dwugodzinnej dyskusji do zobowiązania się ministerstwa do udzielenia pisemnej odpowiedzi na uchwałę nr 100 i zorganizowania spotkania konsultacyjnego przed zakończeniem prac legislacyjnym na etapie rządowym.

W kolejnym punkcie omówiono projekt stanowiska strony pracowników i strony pracodawców Zespołu ds. polityki gospodarczej i rynku pracy RDS w sprawie uruchomienia przez Rząd RP Programu pomocy i ochrony miejsc pracy i wynagrodzeń dla przedsiębiorców
i pracowników przemysłu motoryzacyjnego w Polsce, na zasadach wprowadzonych ustawą antycovidową z 31 marca 2020 r. z późniejszymi zmianami. Dokonano poprawek zgodnych z uwagami OPZZ i przyjęto stanowisko (załącznik nr 1).

Na zakończenie prac odbyła się dyskusja i przyjęto stanowisko strony pracowników i strony pracodawców Zespołu ds. polityki gospodarczej
i rynku pracy w sprawie wniosku o zmianę ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
 (załącznik nr 2).

Oba stanowiska zostały przekazane Prezydium RDS z wnioskiem o pilne procedowanie w przedmiotowych sprawach podczas posiedzenia Rady Dialogu Społecznego, które odbędzie się 20 października 2021 r.