Przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, Andrzej Radzikowski w specjalnym nagraniu mówił o konieczności wsparcia dla pracowników w trudnym okresie pandemii koronawirusa i idącego za nim kryzysu gospodarczego.