Od 9 do 10 października w siedzibie centrali Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych odbywało się seminarium – „Rada Dialogu Społecznego – założenia, a rzeczywistość. Rola związków zawodowych w dialogu społecznym”. Jesienny termin spotkania był znakomitą okazją do dokonania analizy efektów pracy nowych instytucji dialogu społecznego na szczeblu krajowym i w regionach, gdyż mijają cztery lata od powołania przez Prezydenta RP pierwszego składu Rady Dialogu Społecznego.

Prelegenci w perspektywy przebytych lat po utworzeniu RDS odpowiadali na kluczowe pytania, które się z okazji tego jubileuszu nasuwają. Czy dialog społeczny jest potrzebny? Czy utworzone instytucje spełniają pokładane w nich oczekiwania? Czy uczestnicy dialogu społecznego potrafią deliberować? Jaka jest rola dialogu społecznego w tym rokowań zbiorowych oraz jaką rolę odgrywają w tym nowym instytucjonalnym dialogu społecznym partnerzy społeczni, a szczególnie związki zawodowe? To tylko niektóre pytania, na które uczestnicy seminarium: członkowie kierownictwa OPZZ, członkowie Rady Dialogu Społecznego i zespołów problemowych Rady reprezentujący w niej OPZZ szukali odpowiedzi w trakcie seminarium.

Seminarium było podzielone na dwa panele tematyczne. Tematem pierwszego w dniu9 października br. była: „Rada Dialogu Społecznego – założenia, a rzeczywistość”. Pierwszymi prelegentami byli dr Jan Czarzasty – Kierownik Zakładu Socjologii Ekonomicznej Szkoły Głównej Handlowej oraz dr Adam Mrozowicki – prof. nadzw. Uniwersytetu Wrocławskiego, zastępca Dyrektora ds. współpracy międzynarodowej i rozwoju Instytutu Socjologii tego uniwersytetu. Przybliżyli oni zebranym temat: „Dialogu Społecznego i rokowań zbiorowych w Polsce po 2009 r.: doświadczenia, wyzwania, perspektywy”. Drugim prelegentem był Janusz Gołąb, sekretarz Prezydium RDS (OPZZ), który zaprezentował uczestnikom seminarium m.in.: porównanie działalności Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych w latach 2002-2015 i Rady Dialogu Społecznego w latach 2015-2019 w kontekście podejmowanych uchwał, aktywność zespołów problemowych RDS i Trójstronnych Zespołów Branżowych oraz realizację obowiązku prezentowania stanowisk związków zawodowych i organizacji pracodawców w sprawach publicznych w audycjach informacyjnych i publicystycznych TVP1, TVP2, TVP INFO, TVP Regionalna w 2018 i 2019 r. Ożywiona dyskusja wokół zaprezentowanej problematyki uniemożliwiła zaprezentowanie swoich doświadczeń z badań stanu dialogu społecznego przez prof. Dr hab. Juliusza Gardawskiego. W dyskusji ponadto uczestniczyli: dr hab. Kazimierz Frieske prof. Uniwersytetu Warszawskiego, prof. dr. hab. Jacek Sroka z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Tematyka panelu w dniu 10 października br. dotyczyła : „Roli związków zawodowych w dialogu społecznym”. Uczestnikom seminarium temat „Polska w dialogu – dialog regionalny” przybliżył prof. dr hab. Jacek Sroka z Katedry Administracji i Polityk Publicznych Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Zagadnienia „Efektywności deliberacji. Konsultacje – zasady i praktyka” zaprezentował prof. dr hab. Andrzej Zybała – kierownik Katedry Polityki Publicznej Szkoły Głównej Handlowej. Analizę porównawczą związków zawodowych w Europe Środkowej przedstawił dr Rafał Towalski z Zakładu Socjologii Ekonomicznej Szkoły Głównej Handlowej. Uczestnicy seminarium z zainteresowaniem zapoznali się także z przedstawionymi przez prof. dr hab. Pawła Gieorgicy „7 tezami dla związków zawodowych w dialogu społecznym”. W seminarium uczestniczyła także Pani Katarzyna Łażewska dyrektor Biura Rady Dialogu Społecznego.

Dwa dni seminarium moderowane przez dr Piotra Ostrowskiego, wiceprzewodniczącego OPZZ upłynęły na bardzo ożywionych dyskusjach. Jak zgodnie podkreślają uczestnicy w rozmowach z BP OPZZ – była to okazja do wielu przemyśleń, ale też do zaczerpnięcia wiedzy, jaką wyłożyli paneliści, zdecydowanie nie był to stracony czas, a takie spotkania powinny być organizowane z większą częstotliwością.