21 października, na zdalnym posiedzeniu obradowała Rada Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych*. Spotkanie zdominowały tematy związane z sytuacją społeczno -gospodarczą Polski w czasie pandemii COVID – 19.

Posiedzenie miało szczególny charakter – odbywało się w połowie IX Kadencji organów Konfederacji. Dobrą tradycją „połówkowych” spotkań Rady jest organizacja obrad na 2-3 dniowych posiedzeniach wyjazdowych. Daje to okazję do wymiany opinii nie tylko w czasie oficjalnej debaty, ale także w rozmowach kuluarowych. To także możliwość zawierania nowych znajomości i zacieśniania osobistych relacji członków Rady przyjeżdżających z całego kraju. W tym roku planowano spotkanie w Mielnie, w ośrodku wypoczynkowym Albatros, należącym do spółki Relax-Tour, będącej własnością OPZZ. Niestety, druga fala COVID-19 i wprowadzenie wysokiej strefy zagrożenia w tym rejonie, wymusiły weryfikację planów i przeprowadzenie posiedzenia Rady w trybie zdalnym.

Rada zapoznała się z raportem dotyczącym rynku pracy, w opracowaniu Wydziału Polityki Społecznej, Rynku Pracy, Ubezpieczeń i Zdrowia OPZZ (treść raportu: TUTAJ). W tej części posiedzenia Rady wzięła udział p. Olga Semeniuk, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii. Członkowie Rady zwracali podczas dyskusji uwagę na brak dialogu społecznego, nie działające zespoły trójstronne, brak konkretnych stanowisk dotyczących sytuacji branż oraz na to jak ważna jest rola związków zawodowych.

Przedmiotem obrad było Sprawozdanie z wykonania Programu Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych w okresie od czerwca 2018 do września 2020. Obszerny dokument został udostępniony członkom Rady w formie elektronicznej (cały tekst: TUTAJ).

Jednakże większą cześć posiedzenia zdominowały tematy związane z aktualną sytuacją społeczno -gospodarczą Polski, wywołaną przez pandemię koronawirusa. Działania rządu w czasie pandemii i ich konsekwencje dla rynku pracy i praw pracowniczych przedstawił w swoim wystąpieniu przewodniczący OPZZ Andrzej Radzikowski – (tezy wystąpienia: TUTAJ).

W trakcie dyskusji Rada pozytywnie oceniła stan realizacji Programu OPZZ na 2018 – 2022 i przedstawiła rekomendacje do dalszej pracy, w sytuacji poważnego zagrożenia kryzysem społeczno – gospodarczym w Polsce. Podczas posiedzenie podsumowano wyniki ankiety przeprowadzonej w strukturach branżowych i terytorialnych OPZZ. Omówiono stan organizacyjny Konfederacji, współpracę pomiędzy poszczególnymi strukturami branżowymi i terytorialnymi, dokonano oceny działań podejmowanych przez Centralę.

Rada pozytywnie oceniła dotychczasowe działania Konfederacji. OPZZ nadal będzie podejmował aktywne działania w kreowaniu prawa oraz informowaniu społeczeństwa o naszej ocenie sytuacji społeczno- gospodarczej Polski.

Rada OPZZ przyjęła informację o programie wsparcia organizacji członkowskich OPZZ w czasie pandemii (punkt informacyjno-konsultacyjny) oraz zapoznała się z informacją o nowej usłudze ZUS.