Rada OPZZ na posiedzeniu 13 kwietnia br. zajęła się problemem dostępności do opieki zdrowotnej. Przyjęła także apel z okazji zbliżającego się Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy oraz apel dotyczący obchodów Święta 1 Maja.

Biuro Prasowe OPZZ


Zdrowie między falami pandemii

Między falami pandemii – ocena dostępności do opieki zdrowotnej - to tytuł debaty, w której wzięli udział członkowie Rady OPZZ i zaproszeni goście: Piotr Bromber, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, Jakub Bydłoń, dyrektor Departamentu Dialogu Społecznego w Ministerstwie Zdrowia oraz Maciej Karaszewski, zastępca dyrektora Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej (NFZ).

W Polsce, czas oczekiwania, ograniczona dostępność, a czasem jej brak, osiągnęły w ostatnich latach poziom społecznie nieakceptowany. Prawie 40 proc. Polaków negatywnie ocenia funkcjonowanie naszej służby zdrowia. Pandemia COVID-19 pokazała iluzoryczność dostępności do gwarantowanych świadczeń zdrowotnych, zwłaszcza dla pacjentów chorujących na inne schorzenia niż COVID-owe. Niemal co trzecia wizyta do lekarza specjalisty wymaga ponad 3-miesięcznego oczekiwania (34 proc.). Coraz częściej pacjenci nie korzystają z usług zdrowotnych, mimo istnienia takiej potrzeby i podają jako główną przyczynę długi czas oczekiwania (28 proc.). Niepokoi także fakt wzrastających bezpośrednich wydatków gospodarstw domowych na usługi ochrony zdrowia. Zwiększyły się one o 2,5 mld zł w 2020 r. sięgając poziomu 44,2 mld zł. Wśród nich dominowały bezpośrednie wydatki gospodarstw domowych wynosząc aż 32,2 mld zł.

Problemy zdrowotne Polaków, w kolejnych falach pandemii, były w zdecydowanej części efektem znaczących barier dostępności zarówno w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, jak i leczenia szpitalnego. Dlatego odbudowywanie systemu ochrony zdrowia i poprawa dostępności do świadczeń zdrowotnych po pandemii to najważniejsze systemowe wyzwania w obszarze ochrony zdrowia na najbliższe lata.

W ocenie Rady OPZZ, aby poprawić dostępność pacjentów do ochrony zdrowia, konieczne jest systematyczne wprowadzanie szeregu rozwiązań organizacyjnych, jak i finansowych w ochronie zdrowia (rekomendacje Rady OPZZ).

Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia w pracy

Dzień 28 kwietnia obchodzony jest jako Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy. Ruch związkowy upamiętnia go jako Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych. Organizacje związkowe zrzeszone w OPZZ obchodzą to święto, podejmują wiele przedsięwzięć promocyjnych, edukacyjnych i związkowych i pamiętają o tych, którzy stracili życie z powodu złych warunków w miejscu pracy. Statystyki są alarmujące, a liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy w Polsce, niestety wciąż rośnie: w ciągu 9 miesięcy 2021 r. wypadkom w pracy uległo ponad 44,3 tys. pracowników, tj. o 8,6 proc. więcej niż rok temu. W miejscu pracy zginęło także więcej osób (149), a ciężkich urazów doznało 234 pracowników. Wzrostowe wskaźniki wypadkowości i ponad 1,5 mln dni niezdolności do pracy – to nieakceptowalne statystyki. Pojawiły się również nowe zagrożenia. Postęp technologiczny i cyfryzacja procesów pracy spowodowały nasilenie psychospołecznych czynników ryzyka w pracy. Wciąż aktualnymi wyzwaniami są stres w miejscu pracy, zaburzenia mięśniowo-szkieletowe czy zagrożenia biologiczne. To nowe zadania także dla związkowców i Społecznej Inspekcji Pracy.

Rada OPZZ przedstawiła swoje stanowisko w sprawie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy w Apelu z okazji Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy.

Święto Pracy

OPZZ razem Lewicą organizują w tym roku obchody Święta Pracy. W związku z wojną, która trwa w Ukrainie, hasło tegorocznych obchodów to: Pokój, praca, bezpieczeństwo! / Stop wojnie! / Bądźmy razem w święto pracy! Rada OPZZ wystosowała także apel dotyczący święta 1 Maja

W Warszawie obchody rozpoczną się już wcześnie rano. Najpierw delegacja OZZ złoży kwiaty na Cytadeli i przy Placu Grzybowskim. Następnie o godz. 11 pod siedzibą OPZZ zbiorą się uczestnicy manifestacji, która przejdzie pod pomnik Ignacego Daszyńskiego przy placu na Rozdrożu. Tam zostaną wygłoszą przemówienia i odbędzie się w konferencja prasowa. Obchody 1 Maja zaplanowano także w pozostałych miastach wojewódzkich. 


Podczas posiedzenia Rady OPZZ Andrzej Radzikowski, Przewodniczący OPZZ, zreferował zebranym stan prac dotyczących wprowadzenia 21 postulatów OPZZ. Przedstawił również nową publikację OPZZ: Zmieniamy świat pracy, raport z realizacji 21 postulatów.