Platforma Obywatelska odpowiada na zaproszenie do rozmów o postulatach Ogólnopolskiego Porozumienia Zawiązków Zawodowych.

Biuro prasowe OPZZ

Przewodniczący OPZZ Andrzej Radzikowski spotkał się z Donaldem Tuskiem, p.o. przewodniczącego Platformy Obywatelskiej. Rozmawiano o 21 postulatach OPZZ, które ilustrują najważniejsze oczekiwania pracowników wszystkich branż i grup zawodowych zrzeszonych w organizacjach członkowskich OPZZ.

Przypomnijmy: szefowie klubów i kół parlamentarnych, a także premier Mateusz Morawiecki otrzymali materiał pt. „Czas na pracowników – 21 postulatów Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych”. Zwracaliśmy się do wszystkich polityków z prośbą o spotkanie, by w bezpośredniej rozmowie poznać ich opinie i zastanowić nad możliwością merytorycznej współpracy.

Po spotkaniach z liderami Klubów Parlamentarnych „Lewicy” i „Koalicji Polskiej” oraz obszernej, pisemnej opinii rządu, chęć spotkania wyrazili przedstawiciele Klubu Parlamentarnego „Koalicja Obywatelska”. Radzikowski w rozmowie z Donaldem Tuskiem podkreślił, że wiele postulatów OPZZ zyskało zrozumienie pracodawców. Jednocześnie zwrócił uwagę, że zapowiedź realizacji niektórych oczekiwań związkowców można znaleźć w rządowym projekcie „Polski Ład”. Donald Tusk zobowiązał się do szczegółowej analizy postulatów OPZZ, by zdefiniować wspólne bądź tożsame oczekiwania związków zawodowych i środowisk reprezentowanych przez Platformę Obywatelską. Liderzy obu organizacji będą kontynuowali dyskusję na kolejnym spotkaniu.opzz , 21 postulatow , Radzikowski , Tusk