Posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego, które odbyło się 16 lutego br., poświęcono omówieniu wpływu reform podatkowych, które przyniósł Polski Ład, na sytuację pracowników i pracodawców. W spotkaniu uczestniczył prezydent Andrzej Duda.

Swoje opinie na temat Polskiego Ładu w pierwszej kolejności wyrazili przedstawiciele strony przedsiębiorców i pracodawców. Podzielili się zarówno zastrzeżeniami, jak i pozytywnymi ocenami wprowadzenia zmian podatkowych.

- Społeczna gospodarka rynkowa oparta na wolności działalności gospodarczej, własności prywatnej oraz solidarności, dialogu i współpracy partnerów społecznych stanowi podstawę ustroju gospodarczego RP – powiedział Piotr Ostrowski, wiceprzewodniczący OPZZ.

Prezydent Andrzej Duda zapewnił, że jako patron dialogu społecznego z uwagą wsłuchuje się we wszystkie głosy i stanowiska. Zobowiązał się, że będzie monitorował przebieg prac prowadzonych przez Ministerstwo Finansów nad zmianami w Polskim Ładzie. Minister Artur Soboń zapowiedział, że w porozumieniu z Kancelarią Prezydenta, zostaną zaproponowane konkretne propozycje zmian w Polskim Ładzie.

Przewodniczący RDS Andrzej Radzikowski, zaznaczył że istotne jest, aby rząd nie ogłaszał w mediach informacji o swoich zamiarach, lecz w pierwszym rzędzie podejmował dialog z RDS na ich temat.

Więcej: https://www.opzz.org.pl/dialog-spoleczny/opzz-w-dialogu/wplywu-reform-podatkowych-polskiego-ladu-na-sytuacje-pracownikow-i-pracodawcow