Senat rozpatrzy dzisiaj projekt ustawy o handlu w niedzielę 6 grudnia. Lewica zgłosiła poprawkę gwarantującą 150% wynagrodzenia dla pracujących tego dnia.

- To jest taka sama poprawka, jaką Lewica próbowała zgłosić w Sejmie. Obecnie, jeśli pracownik pracuje w niedzielę, nie ma żadnego dodatku. A Lewica chciałaby, żeby za pracę w niedzielę pracownik miał dodatek - tłumaczy sens poprawki wicemarszałek Senatu Gabriela Morawska-Stanecka (Lewica). - To chyba jest uczciwe i sprawiedliwe wobec tych pracowników, którzy mają iść w niedzielę do pracy - dodała.

OPZZ od dawna postuluje wyższe stawki wynagrodzeń dla pracujących w niedziele. W trakcie dyskusji na temat ustawowego zakazu handlu w niedziele OPZZ proponowało gwarancję dwóch wolnych niedziel dla wszystkich pracowników (zapisaną w Kodeksie pracy) oraz podwyższenie stawek wynagrodzeń dla pracujących tego dnia. Wierzymy, że parlamentarzyści przyjmą poprawkę Lewicy. Byłby to dobry początek realizacji postulatu OPZZ. Mamy nadzieję, że z czasem wyższa stawka za pracę w niedziele obejmie wszystkich pracujących.

R.G.